ดาวน์โหลด

โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด

Windows
ใช้ได้เฉพาะ Windows Vista, Windows 7, Windows 8
ควรติดตั้งแบบ Run as administrator เสมอ (คลิ๊กเม้าส์ขวาที่ตัว installer จะเห็นเมนูให้เลือก) ไม่เช่นนั้นโปรแกรมอาจมีปัญหาในการใช้งานในภายหลัง
source code

Linux
ใช้ได้กับ Linux ทุกยี่ห้อที่ลง Python 2.6 และ wxPython 2.8
source code

Mac OS
ใช้ได้เฉพาะ OS X 10.6 ขึ้นไปเท่านั้น
source code

Android (Market)
ใช้ได้เฉพาะ Android 2.1 ขึ้นไป
source code

iOS (App Store)
ใช้ได้เฉพาะ iOS 4.0 ขึ้นไป (ไม่รองรับ iPhone 3G)
source code