ข่าวล่าสุด

ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับ Windows

เปลี่ยนเลขรุ่นจาก 2.1 เป็น 2.1.1

แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงสีสำหรับพระไตรปิฎกมหาจุฬาฯ และ เพิ่มคำศัพท์ในพจนานุกรมบาลี-ไทย

ติดตั้งโปรแกรมได้จาก หน้าดาวน์โหลด