ข่าวล่าสุด

ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับรุ่น Desktop

เปลี่ยนเลขรุ่นเป็น 2.1.2 โดยเพิ่มความสามาถในการแปลงเอกสารเป็น PDF พร้อมแก้บั๊กเล็กน้อย

พร้อมเปลี่ยน server ในการดาวน์โหลด