ข่าวล่าสุด

ปัญหาสำหรับ iOS 5

หากใครที่เคยลงโปรแกรมไว้ก่อนที่จะ upgrade เป็น iOS 5 ต้องลบโปรแกรมเดิมออกก่อน แล้วค่อยลงโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด โปรแกรมถึงจะสามารถทำงานได้ ถ้าลงทับของเดิมโปรแกรมจะเปิดไม่ขึ้น