เลือกอ่านที่ อ่านทีละหน้า เทียบเคียงกับ
<<
>>

พระไตรปิฎก ภาษาไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๓๐

พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

{{page_number_info}} {{item_number_info}}

ลิงก์สำหรับแบ่งปันหน้านี้

{{ content }}